Angst

Hvad er angst ?

Angst kan være enormt hæmmende for ens hverdag og trivsel. Det kan være den stopklods,
der gør det vanskeligt at udføre selv de simpleste opgaver, og så stjæler angsten også både
fokus, energi og overskud.

Angsten skal være der. Det er naturen selv, der har plantet den i os – som en
forsvarsmekanisme, der forbereder os på kamp eller flugt når omstændighederne kræver
det. Men hvis udløseren til den mekanisme får sat sig fast, så vil angsten boble op i utide. Ja,
i værste tilfælde mere eller mindre hele tiden.

Med et psykoterapeutisk forløb hos mig vil vi sammen finde ud af hvad det er, der udløser
utidig angst hos dig – hvad end vi taler om panikangst eller generaliseret angst. Og når
årsagen er identificeret vil vi sammen gå ind i en proces, hvor vi får bugt med og konfronteret
det angstfremkaldende i din hverdag. Resultatet er et liv, hvor du bliver sat fri af angstens
lænker, og selv genvinder kontrollen.

Hvis du har angst: Et typisk forløb hos mig

Hvis du har angst, og starter i et psykoterapeutisk forløb hos mig, så kommer vi til at følge et
mere eller mindre fast forløb. Præcist hvordan det kommer til at se ud afhænger af dig –
dine udfordringer og dine behov.

Som det første skal vi forsøge at afdække hvad det er der er ophav til den utidige angst i dig. Overraskende sjældent er det noget, der står tydeligt og klart for den person, der lider af
angst. Du vil måske selv have nogle forslag, alt afhængigt af hvor systematisk du oplever
angsten. Måske ved du det slet ikke. Uanset dit udgangspunkt vil du som oftest opleve at
blive klogere på dig selv i dette trin i processen.

Når vi har identificeret problemet vil vi arbejde på at fjerne det angstfremkaldende fra de
pågældende situationer. Her er kognitiv adfærdsterapi og trinvis eksponering i centrum for
min kliniske metode.

Resultatet af angst-behandlingen hos mig er en tilværelse, hvor du både vil opleve markant
mindre angst såvel som et betydeligt større mod til at kontrollere din egen adfærd i mødet
med angsten.

Kontakt mig

Skal jeg hjælpe dig med at behandle din angst, så du kan genvinde kontrollen over dit eget
liv?

Så vil jeg meget gerne høre fra dig. Kontakt mig på tlf.: 28 43 50 80, eller ved at udfylde
kontaktformularen her på siden. Du kan også booke en tid hos mig direkte her.

Book tid

Book tid til en session hos mig

Sådan arbejder jeg

Jeg har altid barnet i fokus, men med udgangspunkt i det I forældre oplever.  
Samtalerne kommer til at handle om at vi sammen skal forsøge at forstå barnets måde at se verden på.  

Familieterapi/familierådgivning handler også om hvordan I som forældre, bedst hjælpes til at støtte jeres barn konstruktivt og opbygge en robust og kernesund familie som er i trivsel.  

I samtalerne kan vi blandt andet komme til at tale om og undersøge situationer fra barnets og jeres dagligdag, om mors og fars relation, og/eller den situation der er opstået, både tiden før, under og efter.   

I en familie kan alle opleve og reagere forskelligt på den samme situation, og det er derfor vigtigt for mig at alle bliver set og hørt og at alle ser og hører hinanden.  

Jeg er optaget af, at forstå jer som forældre og jeres barn på en empatisk og ikke dømmende måde. I er modige og ansvarsfulde, når I søger hjælp til at skabe forandring i jeres familie. 
Det er ofte sårbart, at åbne op og fortælle om jeres og barnets vanskeligheder, og derfor er det min opgave som terapeut, at skabe et trygt rum hvor der er plads til ærlighed og alle slags følelser.  

Jeg arbejder ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Det vil sige, at vi sammen finder de elementer i jeres familie der allerede fungerer rigtig godt og bygger videre på disse, der så kan overføres til andre situationer der synes mere vanskelige.  

Nogle af de temaer vi kan arbejde med er  

 • Skilsmisse 
 • Sammenbragte familier  
 • Fastlåste reaktionsmønstre mellem forældre og barn eller mellem søskende  
 • Reaktioner forældre ikke forstår  
 • Konflikter  
 • Grænsesætning  
 • Usikkerhed i forældrerollen  
 • Mistrivsel hos barnet 
 • Det indadvendte barn 
 • Det udadreagerende barn  
 • Teenagerproblematikker 

Børn og unge 

Børn har brug for tydelige, men omsorgsfulde og nærværende forældre.  
Det kan i alle familier være særligt svært i perioder og dette kan have indflydelse på barnets trivsel.  

For nogle børn og unge er det tilstrækkeligt at få samtaler med en uden for familien. Her får de mulighed for at dele tanker og følelser uden at føle at de skal tage hensyn til og drage omsorg for andre.  

Der kan være udfordringer, hvor det er hensigtsmæssigt, at I som forældre inddrages, og vi sammen arbejder med problematikkerne. Det kan i nogle situationer også være nødvendigt og givtigt, at inddrage institutioner og skoler.  

Nogle af de teamer vi kan arbejde med er 

 • skolefobi 
 • misbrug 
 • indelukkethed 
 • udadreagerende adfærd 
 • angst/præstationsangst 
 • Skilsmissebarnet