Familiebehandling

Hvad er familieterapi/ rådgivning ?

Familieterapi og rådgivning er samtaler med jer forældre, hvor vi taler om barnets og/eller familiens problematikker. Samtalerne har til formål at styrke barnets, de voksnes eller familiens trivsel og de indbyrdes relationer mellem medlemmer, herunder barn og forældre.  

En familie er en helhed og derfor kan familiemedlemmerne ikke ses som isolerede individer. Hvis et barn ikke trives, så har det ofte en sammenhæng med og/eller indflydelse på jer som forældre. Derfor er det vigtigt, at arbejde på at forbedre familiedynamikkerne og fx se på, om der er andre mere konstruktive måder, hvorpå I forældre kan møde og hjælpe barnet verbalt og nonverbalt. 

Familieterapi kan også består af sessioner, hvor I som familie mødes i fælles sessioner og får hjælp til at tale sammen, lytte til hinanden og løse tematikker og konflikter i er udfordret af.

”I en familie kan alle opleve og reagere forskelligt på den selv samme situation!” 

Book tid

Book tid til en session hos mig

Sådan arbejder jeg

Jeg har altid barnet i fokus, men med udgangspunkt i det I forældre oplever.  
Samtalerne kommer til at handle om at vi sammen skal forsøge at forstå barnets måde at se verden på.  

Familieterapi/familierådgivning handler også om hvordan I som forældre, bedst hjælpes til at støtte jeres barn konstruktivt og opbygge en robust og kernesund familie som er i trivsel.  

I samtalerne kan vi blandt andet komme til at tale om og undersøge situationer fra barnets og jeres dagligdag, om mors og fars relation, og/eller den situation der er opstået, både tiden før, under og efter.   

I en familie kan alle opleve og reagere forskelligt på den samme situation, og det er derfor vigtigt for mig at alle bliver set og hørt og at alle ser og hører hinanden.  

Jeg er optaget af, at forstå jer som forældre og jeres barn på en empatisk og ikke dømmende måde. I er modige og ansvarsfulde, når I søger hjælp til at skabe forandring i jeres familie. 
Det er ofte sårbart, at åbne op og fortælle om jeres og barnets vanskeligheder, og derfor er det min opgave som terapeut, at skabe et trygt rum hvor der er plads til ærlighed og alle slags følelser.  

Jeg arbejder ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Det vil sige, at vi sammen finder de elementer i jeres familie der allerede fungerer rigtig godt og bygger videre på disse, der så kan overføres til andre situationer der synes mere vanskelige.  

Nogle af de temaer vi kan arbejde med er  

 • Skilsmisse 
 • Sammenbragte familier  
 • Fastlåste reaktionsmønstre mellem forældre og barn eller mellem søskende  
 • Reaktioner forældre ikke forstår  
 • Konflikter  
 • Grænsesætning  
 • Usikkerhed i forældrerollen  
 • Mistrivsel hos barnet 
 • Det indadvendte barn 
 • Det udadreagerende barn  
 • Teenagerproblematikker

   

Børn og unge 

Børn har brug for tydelige, men omsorgsfulde og nærværende forældre.  
Det kan i alle familier være særligt svært i perioder og dette kan have indflydelse på barnets trivsel.  

For nogle børn og unge er det tilstrækkeligt at få samtaler med en uden for familien. Her får de mulighed for at dele tanker og følelser uden at føle at de skal tage hensyn til og drage omsorg for andre.  

Der kan være udfordringer, hvor det er hensigtsmæssigt, at I som forældre inddrages, og vi sammen arbejder med problematikkerne. Det kan i nogle situationer også være nødvendigt og givtigt, at inddrage institutioner og skoler.  

Nogle af de teamer vi kan arbejde med er