Familieterapi

Hvad er familieterapi?

Hvis I oplever familiære konflikter, problemer eller dynamikker, der virker svære at løse, så
kan familieterapi være vejen frem for jer. Hos mig får I som familie et konfliktløsende forløb,
der skal være med til at forbedre familiens indbyrdes relationer og dynamikker.

Som familieterapeut fokuserer jeg både på de enkelte individer i jeres familie såvel som på
jeres indbyrdes relationer og samspil med hinanden. Vi kommer bl.a. til at se på og arbejde
med måderne, I er sammen på i familien.

Familieterapi er familierådgivning på et niveau, hvor alle kan være med – en ofte
fremragende måde at løse spændinger i familien, hvad enten de er udtalte eller ikke.

Hvornår kan familieterapi være en hjælp?

Den grundlæggende forskel på almindelige terapi og familieterapi er, at der i familieterapi
både er fokus på individet såvel som på de indbyrdes relationer og dynamikker. I
familieterapi arbejder man konstruktivt med adfærdsmønstre og dynamikker, der opstår hos
og mellem alle familiens medlemmer.

Derfor kan familieterapi også hjælpe med en bred vifte af forskellige problemstillinger i
familien. Det kan fx være:

– Skilsmisser, der både påvirker stemningen og vilkårene hos voksne og børn
– Konflikter mellem voksne, der påvirker børnene
– Konflikter mellem børn, teenagere eller voksne børn
– Mistrivsel af familiemedlemmer
– Psykisk sygdom eller tristhed hos familiemedlemmer
– Individuelle oplevelser af svigt fra den øvrige familie

Hvad vi arbejder med i familieterapi

Træder I som familie ind i et forløb hos mig, så vil I komme ud på den anden side med et
håndfast indblik i familiens dynamikker, reaktionsmønstre og individuelle
familiemedlemmers adfærd.

Med min familie-rådgivning vil I få en fornyet forståelse af hinanden – og med denne også
en fornyet lyst til at arbejde med jer selv hver især for at sikre freden, stabiliteten og glæden i
familien. I vil få redskaber til at løse konflikter, kommunikere bedre, imødekomme hinandens
behov og kræve jeres egen plads i familien.

Kontakt mig i dag

Skal jeg hjælpe jeres familie med at finde tilbage til en bedre hverdag?

Så vil jeg meget gerne høre fra jer. Kontakt mig på tlf.: 28 43 50 80, eller ved at udfylde
kontaktformularen her på siden. I kan også booke en tid hos mig direkte ved at klikke her.

Jeg ser frem til at være jeres familie-terapeut.

Book tid

Book tid til en session hos mig

Sådan arbejder jeg

Jeg har altid barnet i fokus, men med udgangspunkt i det I forældre oplever.  
Samtalerne kommer til at handle om at vi sammen skal forsøge at forstå barnets måde at se verden på.  

Familieterapi/familierådgivning handler også om hvordan I som forældre, bedst hjælpes til at støtte jeres barn konstruktivt og opbygge en robust og kernesund familie som er i trivsel.  

I samtalerne kan vi blandt andet komme til at tale om og undersøge situationer fra barnets og jeres dagligdag, om mors og fars relation, og/eller den situation der er opstået, både tiden før, under og efter.   

I en familie kan alle opleve og reagere forskelligt på den samme situation, og det er derfor vigtigt for mig at alle bliver set og hørt og at alle ser og hører hinanden.  

Jeg er optaget af, at forstå jer som forældre og jeres barn på en empatisk og ikke dømmende måde. I er modige og ansvarsfulde, når I søger hjælp til at skabe forandring i jeres familie. 
Det er ofte sårbart, at åbne op og fortælle om jeres og barnets vanskeligheder, og derfor er det min opgave som terapeut, at skabe et trygt rum hvor der er plads til ærlighed og alle slags følelser.  

Jeg arbejder ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Det vil sige, at vi sammen finder de elementer i jeres familie der allerede fungerer rigtig godt og bygger videre på disse, der så kan overføres til andre situationer der synes mere vanskelige.  

Nogle af de temaer vi kan arbejde med er  

 • Skilsmisse 
 • Sammenbragte familier  
 • Fastlåste reaktionsmønstre mellem forældre og barn eller mellem søskende  
 • Reaktioner forældre ikke forstår  
 • Konflikter  
 • Grænsesætning  
 • Usikkerhed i forældrerollen  
 • Mistrivsel hos barnet 
 • Det indadvendte barn 
 • Det udadreagerende barn  
 • Teenagerproblematikker 

Børn og unge 

Børn har brug for tydelige, men omsorgsfulde og nærværende forældre.  
Det kan i alle familier være særligt svært i perioder og dette kan have indflydelse på barnets trivsel.  

For nogle børn og unge er det tilstrækkeligt at få samtaler med en uden for familien. Her får de mulighed for at dele tanker og følelser uden at føle at de skal tage hensyn til og drage omsorg for andre.  

Der kan være udfordringer, hvor det er hensigtsmæssigt, at I som forældre inddrages, og vi sammen arbejder med problematikkerne. Det kan i nogle situationer også være nødvendigt og givtigt, at inddrage institutioner og skoler.  

Nogle af de teamer vi kan arbejde med er 

 • skolefobi 
 • misbrug 
 • indelukkethed 
 • udadreagerende adfærd 
 • angst/præstationsangst 
 • Skilsmissebarnet