Medafhængig

Hvad er medafhængig ?

Oplever du dig ufrivilligt medafhængig med en misbruger? Måske er det din partner, dine
forældre, et øvrigt familiemedlem eller en ven? Måske vil du have hjælp, fordi din søn er
misbruger?
 
I så fald har jeg et forløb til dig, der kan gøre dig i stand til at tackle din situation som
medafhængig. Som psykoterapeut kender jeg til medafhængighed både fra teori og praksis,
såvel som til de komplekse adfærdsmønstre, medafhængighed typisk fører med sig. Med et
forløb hos mig vil du lære at tage kontrol over din egen rolle og bryde dysfunktionelle
handlemønstre, som uheldige livssituationer har plantet i dig og dine kære.
 
Hos mig får du hjælp som pårørende til en misbruger – en hjælp, der også kan ende med at
hjælpe misbrugeren selv.
 

Hvad er medafhængighed?

“Medafhængighed” som ord kan hurtigt give associationer til en pårørende som en, der
udvikler samme afhængighed som en misbruger. Men dette er faktisk ikke tilfældet.
 
I stedet betegner ordet “medafhængighed” en psykisk tilstand, som ofte kan ses hos
personer, der er nære pårørende til en afhængig. At være medafhængig betyder, at man
nedprioriterer sig selv og sine egne behov for at opfylde den afhængiges behov.
 
I en kultur, hvor den kristne værdi om selvopofrelse for andre ligger centralt, kan det
umiddelbart lyde som en god ting at tilsidesætte sig selv for at hjælpe andre. Men i den
medafhængiges tilfælde udvikler tilsidesættelsen af egne behov sig til en systematisk
adfærd, der med tiden kan vokse sig så omfattende, at den medafhængige ender med ikke
at være i stand til at mærke sig selv.
 
Som medafhængig kan man opleve symptomer som:

at man glemmer sig selv og sine egne problemer
at man ikke kan tage vare på sig selv
at man bliver kontrollerende af alt og alle
at man giver sig selv skylden for alt, der går galt
at man er bange for at begå selv små fejl
at man føler skam, utilstrækkelighed, bitterhed og vrede
at man ikke stoler på sig selv og egne følelser

Medafhængighed kommer fra et godt sted – ud fra et ønske om at hjælpe. Desværre kan det
have den modsatte effekt, fordi ens adfærd som medafhængig både kan komme til at
understøtte den afhængiges misbrug, såvel som at fremme håbløshed, bitterhed og
destruktiv adfærd i en selv på sigt.
 

Det er her, hvor min rådgivning til pårørende til misbrugere kan vende dynamikken.

Kontakt mig i dag.

Skal jeg hjælpe dig, der er medafhængig, med at genvinde kontrollen, mærke dig selv og give
misbrugeren mere reel hjælp? Eller måske ønsker I hjælp som forældre til en ung misbruger?
Så vil jeg meget gerne høre fra dig. Kontakt mig på tlf.: 28 43 50 80, eller ved at udfylde
kontaktformularen her på siden. Du kan også booke en tid hos mig direkte her.

Book tid

Book tid til en session hos mig

Sådan arbejder jeg

Jeg har altid barnet i fokus, men med udgangspunkt i det I forældre oplever.  
Samtalerne kommer til at handle om at vi sammen skal forsøge at forstå barnets måde at se verden på.  

Familieterapi/familierådgivning handler også om hvordan I som forældre, bedst hjælpes til at støtte jeres barn konstruktivt og opbygge en robust og kernesund familie som er i trivsel.  

I samtalerne kan vi blandt andet komme til at tale om og undersøge situationer fra barnets og jeres dagligdag, om mors og fars relation, og/eller den situation der er opstået, både tiden før, under og efter.   

I en familie kan alle opleve og reagere forskelligt på den samme situation, og det er derfor vigtigt for mig at alle bliver set og hørt og at alle ser og hører hinanden.  

Jeg er optaget af, at forstå jer som forældre og jeres barn på en empatisk og ikke dømmende måde. I er modige og ansvarsfulde, når I søger hjælp til at skabe forandring i jeres familie. 
Det er ofte sårbart, at åbne op og fortælle om jeres og barnets vanskeligheder, og derfor er det min opgave som terapeut, at skabe et trygt rum hvor der er plads til ærlighed og alle slags følelser.  

Jeg arbejder ud fra en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Det vil sige, at vi sammen finder de elementer i jeres familie der allerede fungerer rigtig godt og bygger videre på disse, der så kan overføres til andre situationer der synes mere vanskelige.  

Nogle af de temaer vi kan arbejde med er  

 • Skilsmisse 
 • Sammenbragte familier  
 • Fastlåste reaktionsmønstre mellem forældre og barn eller mellem søskende  
 • Reaktioner forældre ikke forstår  
 • Konflikter  
 • Grænsesætning  
 • Usikkerhed i forældrerollen  
 • Mistrivsel hos barnet 
 • Det indadvendte barn 
 • Det udadreagerende barn  
 • Teenagerproblematikker 

Børn og unge 

Børn har brug for tydelige, men omsorgsfulde og nærværende forældre.  
Det kan i alle familier være særligt svært i perioder og dette kan have indflydelse på barnets trivsel.  

For nogle børn og unge er det tilstrækkeligt at få samtaler med en uden for familien. Her får de mulighed for at dele tanker og følelser uden at føle at de skal tage hensyn til og drage omsorg for andre.  

Der kan være udfordringer, hvor det er hensigtsmæssigt, at I som forældre inddrages, og vi sammen arbejder med problematikkerne. Det kan i nogle situationer også være nødvendigt og givtigt, at inddrage institutioner og skoler.  

Nogle af de teamer vi kan arbejde med er 

 • skolefobi 
 • misbrug 
 • indelukkethed 
 • udadreagerende adfærd 
 • angst/præstationsangst 
 • Skilsmissebarnet